Zdeněk Homola: Mimochodem

Neděle 2. ledna 2022

Kostel svatého Rocha na Vysoké v Jinonicích

Když máme čas jen na malý výlet, chodíme po magických návrších v Praze. Představujeme si, že všude byla kdysi v prehistorii výšinná hradiště, i když zatím nebyla archeology potvrzena.

Bojím se, že archeologický průzkum se dnes dělá jen tehdy, pokud se na místě něco staví a majitel je povinný archeology financovat. Problém je asi, když jde o kulturní či přírodní památku a stavět se tam nesmí. Třeba takový kopec Havlín ve Zbraslavi, ten by mě tedy zajímal. V Praze je ovšem skoro vždycky problém, že ta místa jsou tisíckrát využita později jinak a překopána, typicky jde o Pražský hrad, který byl prozkoumán opravdu důkladně, ale ve vlastním hradním areálu jediné místečko, které by od pravěku zůstalo v původním stavu, není. A tak se říká, že v prehistorii, tedy před založením Hradu, zde nic nebylo, přestože tak skvělé místo nad vltavskými brodišti muselo lákat k jejich kontrole odedávna.

Svého času jsem se pídil i po pozdější historii Prahy –  pražkých kostelech a kaplích, tedy po těch zaniklých, ty stojící jsou dávno tisíckrát zdokumentovány. A vytvořil jsem stránky o zaniklých kostelích "Praha bezvěžatá."

Každý badatel má touhu objevit Ameriku.

Já jsem tedy objevil kostel, který se na běžných mapách, a pokud vím ani v literatuře, nevyskytuje. V areálu pražské Waltrovky v Radlicích.

Tehdy jsem se na kopec Vysoká prodral přes ostnaté dráty, kolem výstražných cedulí, že objekt je hlídán psy, a nalezl, krom betonových větracích objektů protileteckého krytu z dob nacistického vlastnictví Waltrovky, v křoví i zbytky jakési stavby, zřejmě základy morového kostelíku svatého Rocha. Zrovna pode mnou, pod úpatím svahu, ležely ještě ruiny továrny, ale už se chystaly jámy pro novou moderní zástavbu. Říkal jsem si, že asi i kopec bude zrušený.

Dneska jsem si ale všiml při návštěvě koní Převalského na Dívčích hradech, že se místo pod obzorem nazývá Park Waltrovka. Tak jsme se tam se ženou vydali, vydrápali se po schůdcích na kopec a pročetli informační panely. Napůl jsem se bál zklamání, že mě autoři projektu, kteří mají mnohem lepší přístup do archivů, předběhnou a překonají, na druhé straně jsem se těšil, co se nového o kostelíku dozvím.

Ale panely popisují historii továrny a protileteckého krytu, o kostelíku ani slovo. Jestli jsem nějaký panel neminul, ale obě přistupové cesty i temeno kopce jsme důkladně prohlédli.

O kostelíku však nemám moc co napsat, než co jsem tehdy nalezl:

"Kostel sv. Rocha na Vysoké u Jinonic, písemné podklady nezjištěny, je však zakreslen jako velmi významný na Müllerově mapě Čech z r. 1720, dále na mapě z r. 1742, schmatické vedutě z konce 18. st., a stavba, snad již odsvěcená, je ještě patrna na Císařských otiscích z r. 1845. Svatyně zasvěcené sv. Rochovi byly v 17. století stavěny při morových hřbitovech za městem."