Interi��r baziliky sv.��Ji���� od hlavn��ho olt����e