Prohlídky a vstupné

 

Omlováme se návštěvníkům, kteří zde hledají podrobné informace o prohlídkách. Tyto stránky jsou zaměřeny na historii a popis památek, nemáme kapacity na průběžné sledování změn návštěvního řádu, otvírací doby, vstupného atd.

Odkaz na stránky Správy Pražského hradu s ceníkem pro jednotlivé okruhy prohlídek: Odkaz.
Obecné informace o prohlídkách: Odkaz.