Popis a historie Mapka

Zahrady a letohrádek - fotogalerie

Po nástupu Habsburků na český trůn (1526) se změnil charakter Pražského hradu ze strohého středověkého královského sídla na dobový reprezentativní zámek. Ferdinand I. a jeho syn a zástupce (místodržící) v Čechách, arcivévoda Ferdinand Tyrolský, po matce Anně též z Jagellonského rodu, budovali velkorysé zámecké zahrady v renesančním slohu jednak za Jelením příkopem na severním předhradí a dále na zasypaných jižních valech.

• Královská zahrada
Jižní zahrady a zahrada Na baště
Ostatní zahrady
Královský letohrádek
Míčovna

Královská zahrada

kliknutím lze zvětšit
Letohrádek (má vlastní fotogalerii), v popředí giardinetto (zahrada italského typu) se Zpívající fontánou
kliknutím lze zvětšit
Zpívající fontána
kliknutím lze zvětšit
Zpívající fontána
kliknutím lze zvětšit
Dudáček na horní míse Zpívající fontány
kliknutím lze zvětšit
Zpívající fontána z pohledu k Letohrádku. Západní ze dvou plastik řeckého boha Pána (mj. ochránce pramenů), po stranách sochy pastýřů.
kliknutím lze zvětšit
Zpívající fontána z pohledu od Letohrádku. Východní ze dvou plastik řeckého boha Pána.
kliknutím lze zvětšit
Bažantnice, Jízdárna, Královská zahrada s prezidentskou vilou, v pozadí bývalá kadetní škola a Dejvice
kliknutím lze zvětšit
Centrální část zahrady
kliknutím lze zvětšit
Renesanční stavba Míčovny
kliknutím lze zvětšit
Míčovna
kliknutím lze zvětšit
Renesanční sgrafita míčovny mezi ionskými sloupy
kliknutím lze zvětšit
Míčovna
kliknutím lze zvětšit
Míčovna
kliknutím lze zvětšit
Míčovna - detail sgrafit
kliknutím lze zvětšit
Míčovna
kliknutím lze zvětšit
Socha Noci před Míčovnou
kliknutím lze zvětšit
Socha Noci před Míčovnou
kliknutím lze zvětšit
Socha Noci před Míčovnou
kliknutím lze zvětšit
Míčovna
kliknutím lze zvětšit
Jízdárna, Stájový dvůr (s budovou býv. Malé míčovny, později divadlem), vpravo prezidentská vila
kliknutím lze zvětšit
Prezidentská vila. Prvním prezidentem, který zde bydlel, byl T. G. Masaryk a posledním G. Husák.
kliknutím lze zvětšit
Prezidentská vila, jádro střední části navrhl K. I. Dientzenhofer, jednalo se o barokní skleník. Postranní zasklené části byly zbořeny při pruském bombardování a nynější křídla postavena až za prezidenta Masaryka
kliknutím lze zvětšit
Fíkovna pod terasou letohrádku měla sundavací střechu
kliknutím lze zvětšit
Cesta v ose zahrady se sochou Herkula
kliknutím lze zvětšit
Herkulova socha na fontáně v Carattiho nice
kliknutím lze zvětšit
Herkulova fontána v Carratiho nice
kliknutím lze zvětšit
Hercules (Héraklés) zápasící s Kerberem
kliknutím lze zvětšit
Panoráma Lumbeho zahrad a Královské zahrady
kliknutím lze zvětšit
Bažantnice, bývalá bažantnice a Královská jízdárna, na jejíž terase, bývalé Letní jízdárně, je nyní zahrada jízdárny
kliknutím lze zvětšit
Úzká budova patřící k letní jízdárně, umístěné na terase před větším kolmým křídlem zimní jízdárny
kliknutím lze zvětšit
Zimní jízdárna
kliknutím lze zvětšit
Zahrada za Jízdárnou v bývalé bažantnici
kliknutím lze zvětšit
Bývalá bažantnice
kliknutím lze zvětšit
V popředí Stájový dvůr. Nízká dlouhá stavba se dvěma vraty vpravo od patrového Renesančního domu je bývalá Malá míčovna, postavená B. Wohlmutem v r. 1567, od r. 1680 byla používána jedna část jako divadlo. Původní stavba byla zbořena Prusy r. 1757 a znovu vybudována v r. 1845 jako konírna, později zde byly garáže, pro které byla zmíněná vrata rozšířena.
kliknutím lze zvětšit
Jízdárna, za ní Jízdárenský dvůr, vedle jízdárny Dům zednického mistra, Renesanční dům a znovuvystavená budova Malé míčovny
kliknutím lze zvětšit
Stájový dvůr. Vlevo Dům políra, vpravo Renesanční dům.
kliknutím lze zvětšit
Lví dvůr
kliknutím lze zvětšit
Lví (Medvědí) dvůr, původně zoologická zahrada prvních Habsburků na českém trůnu
kliknutím lze zvětšit
Empírový skleník v severní části zahrady
kliknutím lze zvětšit
Empírový skleník
kliknutím lze zvětšit
Empírový skleník z ulice Mariánské hradby
kliknutím lze zvětšit
Skleník z konce 20. století na místě bývalé Oranžerie v sousedství Míčovny. Oranžerie sahala až k Fíkovně.
kliknutím lze zvětšit
Pohled z Královské zahrady
kliknutím lze zvětšit
Pohled z Královské zahrady
kliknutím lze zvětšit
Pohled z Královské zahrady
kliknutím lze zvětšit
Pohled z Královské zahrady - severní část transeptu s Parléřovým schodištěm vlevo a novodobým vpravo
kliknutím lze zvětšit
Pohled z Královské zahrady
kliknutím lze zvětšit
Zahradníkův domek
kliknutím lze zvětšit
Stájový dvůr. Vlevo Renesanční dům, vpravo Dům políra
kliknutím lze zvětšit
Stájový dvůr. Zleva Dům zahradníka, Renesanční dům a Dům políra
kliknutím lze zvětšit
Západní loď sv. Víta
kliknutím lze zvětšit
Vysoký chór sv. Víta
kliknutím lze zvětšit
Zimní pohled - Bílá věž
kliknutím lze zvětšit
Terasa nad Fíkovnou
kliknutím lze zvětšit
Pohled z Fíkovny
kliknutím lze zvětšit
Černá věž v plameni z terasy letohrádku
kliknutím lze zvětšit
Giardinetto před Královským letohrádkem