Popis a historie Mapka

Královský letohrádek - fotogalerie

Letohrádek a Královská zahrada
Jižní zahrady a zahrada Na baště
Ostatní zahrady
• Královský letohrádek
Míčovna

kliknutím lze zvětšit
Dudáček na Zpívající fontáně
kliknutím lze zvětšit
Královský letohrádek (Letohrádek královny Anny, Belveder) od západu, v popředí giardinetto se Zpívající fontánou
kliknutím lze zvětšit
Královský letohrádek od východu - z Chotkových sadů
kliknutím lze zvětšit
Giardinetto se zpívající fontánou
kliknutím lze zvětšit
Královský letohrádek od východu - z Chotkových sadů
kliknutím lze zvětšit
Královský letohrádek od východu - z Chotkových sadů
kliknutím lze zvětšit
Královský letohrádek od jihovýchodu - z Chotkových sadů
kliknutím lze zvětšit
Reliéfy nad sloupy
kliknutím lze zvětšit
Letohrádek z Velké věže
kliknutím lze zvětšit
Fénický princ Kadmos ve vítězném boji s Areovým drakem, který usmrtil jeho druhy
kliknutím lze zvětšit
Únos Európy na Krétu Diem proměněným za býka. Bratr Európy Kadmos se ji vydal hledat.
kliknutím lze zvětšit
Léda s labutí - s maželkou spartského krále zplodil Zeus proměněný za labuť krásnou Helenu
kliknutím lze zvětšit
Danaé. Král Akrisios zavřel dceru Danaé do kovové komnaty, aby jej dle věštby nezabil Danain syn. Zeus s ní však v podobě zlatého deště zplodil Persea.
kliknutím lze zvětšit
Venuše (Afrodíté) s Amorem - bohyně lásky a její syn
kliknutím lze zvětšit
Jupiter (Zeus) a Ganymédés - Zeus unesl krásného Ganyméda na Olymp a učinil ho číšníkem bohů
kliknutím lze zvětšit
Vulkán a Merkur. Vulkán je římský bůh ohně a kovář (řecký Héfaistos), Merkur (Hermés) je římský bůh zisku, ochránce pastýřů, ale i zlodějů dobytka
kliknutím lze zvětšit
Muž žnoucí obilí
kliknutím lze zvětšit
Venuše v dílně Vulkánově
kliknutím lze zvětšit
Lov na kance
kliknutím lze zvětšit
Ferdinand I. s Annou Jagellonskou
kliknutím lze zvětšit
Boj Iásona s drakem o zlaté rouno, které se vydal hledat na první lodi na světě jménem Argo se svými druhy argonauty do Kolchidy, aby vydobyl svému otci zpět vládu v Thessalii.
kliknutím lze zvětšit
Pegas (Pégasos ) - okřídlený kůň Bellerofonta, vnuka Sísyfova
kliknutím lze zvětšit
Perseus a Fíneus. Fíneus (bratr Kadma a Európy) se snažil překazit svatbu Persea s Andromedou, v tuhé bitvě zvítězil Perseus mávaje hlavou Medúsy a proměnil Pinea v kámen..
kliknutím lze zvětšit
Perseus osvobozuje Andromedu. Etiopská královna Kassiopeia se chvástala krásou dcery Andromedy a zem byla Poseidónem potrestána potopou a mořskou nestvůrou. Andromeda se měla stát obětí nestvůry, aby zem vysvobodila, Perseus obludu zabil.
kliknutím lze zvětšit
Boj jezdce s pěšákem
kliknutím lze zvětšit
Lov na Kalydónského kance. Princ Meleagros zabil obludného kance a hlavu s kůží daroval milované lovkyni Atalantě.
kliknutím lze zvětšit
Atalanté na lovu
kliknutím lze zvětšit
Meleagros dobíjí kance
kliknutím lze zvětšit
Muži nesoucí kančí hlavu
kliknutím lze zvětšit
Ferdinand I. a Ferdinand Tyrolský
kliknutím lze zvětšit
Muž vedoucí osla
kliknutím lze zvětšit
Muž se lvem
kliknutím lze zvětšit
Odvádění zajatce
kliknutím lze zvětšit
Muž s velbloudem
kliknutím lze zvětšit
Dva bojovníci s raněným
kliknutím lze zvětšit
Bitva s muslimy
kliknutím lze zvětšit
Bitva s muslimy u Golety
kliknutím lze zvětšit
Bitevní scéna
kliknutím lze zvětšit
Karel V. osvobozuje zajatce. Karel V. byl hlavou Římskoněmecké říše, bratrem Ferdinanda I., zástupce říše v Rakousku, jenž získal českou korunu. Karel ve 30. letech 16. století bojoval u Vídně s Turky.
kliknutím lze zvětšit
Bitevní scéna
kliknutím lze zvětšit
Karel V. na koni
kliknutím lze zvětšit
Setkání Ezaua s Jákobem - biblický příběh dvojčat svářejících se o prvorozenectví, nakonec se smířili
kliknutím lze zvětšit
Herkules se sloupy. Herkules (Héraklés), pravnuk Perseův, dostal od strýce Eurysthea 12 nesplnitelných úkolů, se kterými se však vyrovnal. Při jednom z nich prorazil v Erythrei průplav v úzké šíji a po bocích postavil sloupy.
kliknutím lze zvětšit
Alexandr roztíná gordický uzel. Alexandr Veliký vyřešil mečem hlavolam v Diově chrámu v Gordiu - rozpletení umného uzlu, které znamenalo stát se pánem celé Asie.
kliknutím lze zvětšit
Alexandr a ženy Dáreiovy. Perský král Dáreios III. utekl z bitvy u Issu a zanechal na místě matku, ženu a děti. Později za ně marně nabízel všechna území západně od Eufratu.
kliknutím lze zvětšit
Alexandr a Diogenés. Filosof Diogenés žil programově co nejprostším nuzným životem, všemocný Alexandr se jej zeptal, co pro něj může učinit. Diogenés odvětil: Ustup mi ze slunce a Alexandr obdivně prohásil: kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych být Diogeném.
kliknutím lze zvětšit
Muži nesoucí válečnou kořist
kliknutím lze zvětšit
Kněžka při oběti
kliknutím lze zvětšit
Útěk z Tróje. Trójan Aineiás (Aeneas) s několika druhy unikl z hořící Tróje po vpádu Řeků.
kliknutím lze zvětšit
Zajatec
kliknutím lze zvětšit
Muž s klíči
kliknutím lze zvětšit
Kapitolská vlčice kojící Romula a Rema, pozdější zakladatele Říma
kliknutím lze zvětšit
Opilý Silén. Siléni byli chlípní démoni plodnosti, podobnými byli Satyři
kliknutím lze zvětšit
Apollón a Marsyás. Marsyás, podobný Silénům, vyzval Apollóna (který byl mj. ochráncem enthusiastického, inspirativního umění) k soutěži ve hře na flétnu. Vítězný Apollón nechal dle úmluvy o libovůli pověsit Marsya na strom a stáhnout mu kůži.
kliknutím lze zvětšit
Sedící eféb
kliknutím lze zvětšit
Zápasící Herkules a Kakus. Kakus (Cacus) byl obr chrlící plameny, který urkadl Herkulovi část Géryonových stád, Herkules jej zabil..
kliknutím lze zvětšit
Herkules s kerynejskou laní. Chycení rychlé laně se zlatým parožím, která utekla z Artemidina spřežení, bylo dalším z  Herkulových úkolů
kliknutím lze zvětšit
Scéna z bakchického průvodu. V čele průvodu na oslavu boha plodnosti se nesl fallos - zpodobení vztyčeného údu, zpívaly se nevázané fallické písně, popíjelo víno.
kliknutím lze zvětšit
Scéna z bakchického průvodu
kliknutím lze zvětšit
Kentaur Nessos unáší Déianeiru, Herkulovu manželku, Herkules jej za to zastřelil jedovatým šípem
kliknutím lze zvětšit
Satyr nesoucí laň
kliknutím lze zvětšit
Herkules s krétským býkem - další z Herkulových činů
kliknutím lze zvětšit
Herkules bojuje se lvem
kliknutím lze zvětšit
Curtiův skok do propasti. Propast, která se objevila uprostřed Fora Romana, mohla zmizet, pokud do ní římští občané naházejí to nejcennější. Marcus Curtius obětoval mladého vojáka - sebe, vsedl na koně a skočil do propasti.
kliknutím lze zvětšit
Mucius Scaevola dává ruku do ohně, aby ukázal etruskému králi Porsennovi, že z něj mučením nevymůže prozrazení druhů.
kliknutím lze zvětšit
Vítání před branou
kliknutím lze zvětšit
Zajatý vojevůdce
kliknutím lze zvětšit
Herkules a Kerberos . Poslední z Herkulových úkolů bylo přivést z podsvětí, odkud se dosud nikdo živý nevrátil, tříhlavého psa Kerbera
kliknutím lze zvětšit
Válečné kořisti
kliknutím lze zvětšit
Lov na lva
kliknutím lze zvětšit
Lovci s kořistí
kliknutím lze zvětšit
Lovec se psem a kořistí
kliknutím lze zvětšit
Satyr s jelenem. Satyrové byli prostopášní přírodní démoni s lidskou postavou a koňskýma ušima, ocasem a kopyty, průvodci Dionýsovi (Bakchovi)
kliknutím lze zvětšit
Satyrové s hroznem
kliknutím lze zvětšit
Satyrka s dítětem a kořistí
kliknutím lze zvětšit
Hra putti (andílků) na dracích a delfínech
kliknutím lze zvětšit
Satyr hrající na dudy
kliknutím lze zvětšit
Satyrka s dítětem
kliknutím lze zvětšit
Satyr s kancem
kliknutím lze zvětšit
Satyrka s dítětem
kliknutím lze zvětšit
Bakchus (Dionýsos - bůh plodnosti, extáze a vína) a satyr
kliknutím lze zvětšit
Silénova herma
kliknutím lze zvětšit
Válečné trofeje