Sv.Vít galeriePopis a historie

Chrám sv. Víta - interiér

kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - hlavní loď
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vysoký chór
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - strop hlavní lodi
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vysoký chór v odpoledním slunci
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium (ochoz s vícečetnými okny a plastikami)
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium - busta Leonarda Buška a kočkopes
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium - busty Leonarda Buška, Jana z Jenštejna a Arnošta z Pardubic
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - nápis pod triforiem
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium - kočkopes (alegorie zápasu kočky se psem)
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium - maskaron, Matyáš z Arrasu, Ondřej Kotlík
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium - maskaron, Matyáš z Arrasu
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - nápis pod triforiem
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - vnitřní triforium, busta Matyáše z Arrasu
kliknutím lze zvětšit
Vnitřní triforium nové západní lodi, busta Františka Thun-Hohensteina
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - kněžiště s mausoleem Habsburků
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - mausoleum Habsburků
kliknutím lze zvětšit
Mramorové mausoleum z r. 1589 s ostatky Ferdinanda I., Anny Jagellonské a jejich syna Maxmiliána II.
kliknutím lze zvětšit
Západní portál Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - portál Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - interiér Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Socha sv. Václava ve stejnojmenné kapli od Petra Parléře a jeho synovce Jindřicha z r. 1373, v pozadí výjevy utrpení Kristova od neznámého umělce z r. 1373
kliknutím lze zvětšit
Jižní portál Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Socha sv. Václava ve stejnomenné kapli od Petra Parléře a jeho synovce Jindřicha z r. 1373, kopie je v baldachýnu nad kaplí
kliknutím lze zvětšit
Svatováclavská kaple - bronzový svícen ve tvaru baldachýnu se sochou sv. Václava z r. 1532
kliknutím lze zvětšit
Oltář Svatováclavské kaple a pastoforium (reklikviář) podle návrhu Petra Parléře
kliknutím lze zvětšit
Oltář Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Okna Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Klenba Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Nová sakristie, průhled na kruchtu s varhanami
kliknutím lze zvětšit
Renesanční kruchta z r. 1559 s varhanami z r. 1763
kliknutím lze zvětšit
Pseudogotické schodiště vedoucí k pokladní komoře nad Novou sakristií
kliknutím lze zvětšit
Arcibiskupská kaple a schodiště do pokladní komory
kliknutím lze zvětšit
Stará sakristie (kaple sv. Michala)
kliknutím lze zvětšit
Vitráž v čelní kapli sv. Marie
kliknutím lze zvětšit
Vitráž v čelní kapli sv. Marie
kliknutím lze zvětšit
Stará sakristie (kaple sv. Michala)
kliknutím lze zvětšit
Stříbrný barokní náhrobek sv. Jana Nepomuckého, preferovaného Habsburky, z r. 1736
kliknutím lze zvětšit
Neogotický hlavní oltář sv. Víta
kliknutím lze zvětšit
Triforium v severovýchodní části chóru
kliknutím lze zvětšit
Severní triforium s bustami Václava z Radče a Petra Parléře
kliknutím lze zvětšit
Kaple sv. Kříže se vstupem do krypty
kliknutím lze zvětšit
Kaple sv. Anny
kliknutím lze zvětšit
Kaple sv. Jana Křitele
kliknutím lze zvětšit
Arcibiskupská kaple
kliknutím lze zvětšit
Kaple sv. Jana Nepomuckého (sv. Vojtěcha), ve schráně za sklem ostatky sv. Vojtěcha
kliknutím lze zvětšit
Kaple sv. Ondřeje (Martinická)
kliknutím lze zvětšit
Kaple sv. Ostatků (Vojtěcha a Doroty, Saská, Šternberská)
kliknutím lze zvětšit
Kaple sv. Zikmunda
kliknutím lze zvětšit
Kaple Panny Marie
kliknutím lze zvětšit
Stříbrný náhrobek sv. J. Nepomuckého, stejnojmenná kaple a kaple sv. Maří Magdalény vpravo
kliknutím lze zvětšit
Královská oratoř
kliknutím lze zvětšit
Sarkofág Přemysla Otakara II.
kliknutím lze zvětšit
Výřez z dubového reliéfu Kašpara Bechterela z r. 1623
kliknutím lze zvětšit
Malá Strana, Kampa, Vltava
kliknutím lze zvětšit
Zvon Jan, odlitý v r. 1546
kliknutím lze zvětšit
Zvon Václav, odlitý v r. 1542
kliknutím lze zvětšit
Největší zvon v Čechách - Zikmund, odlitý Tomášem Jarošem v r. 1549
kliknutím lze zvětšit
Zlatá mříž naruby
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - mechanismus orloje
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - mechanismus orloje
kliknutím lze zvětšit
Sv. Vít - mechanismus orloje
kliknutím lze zvětšit
Krypta baziliky sv. Víta, vpravo dva mohutné sloupy dnešní gotické katedrály
kliknutím lze zvětšit
Starší zdivo severní apsidy rotundy podbíhá apsidu severní lodi baziliky
kliknutím lze zvětšit
Královská krypta z 30. let 20. století, v popředí sarkofág Jiřího z Poděbrad, vpravo Karla IV.
kliknutím lze zvětšit
Sarkofág Karla IV.
kliknutím lze zvětšit
Svatováclavská koruna
kliknutím lze zvětšit
Královské jablko
kliknutím lze zvětšit
Královské žezlo
kliknutím lze zvětšit
Korunovační roucho
kliknutím lze zvětšit
Přilba, busta, pláštík, meč sv. Václava
kliknutím lze zvětšit
Svatováclavská přilba
kliknutím lze zvětšit
Svatováclavský meč
kliknutím lze zvětšit
Svatováclavský meč – jílec
kliknutím lze zvětšit
Klíč od Korunní komory č. 1