Sv.Vít galeriePopis a historie

Chrám sv. Víta - exteriér

kliknutím lze zvětšit
Velká věž a čelo transeptu
kliknutím lze zvětšit
Baldachýn se sochou sv. Václava v opěrném pilíři
kliknutím lze zvětšit
Severní konstrukce a schodiště
kliknutím lze zvětšit
Břidlicové tašky
kliknutím lze zvětšit
Schodiště a centrální vížka
kliknutím lze zvětšit
Zlatá mříž
kliknutím lze zvětšit
Severní okno transeptu - novodobé, schodiště vlevo původní, vpravo novodobé
kliknutím lze zvětšit
Velká věž a jižní okno transeptu
kliknutím lze zvětšit
Okno západního průčelí
kliknutím lze zvětšit
Severní stěna
kliknutím lze zvětšit
Severní vysoké okno
kliknutím lze zvětšit
Okna západní lodi z Královské zahrady
kliknutím lze zvětšit
Žebroví
kliknutím lze zvětšit
Centrální vížka
kliknutím lze zvětšit
Východní opěrný systém
kliknutím lze zvětšit
Severozápadní schodiště (novodobé)
kliknutím lze zvětšit
Socha sv. Václava nad stejnojmennou kaplí
kliknutím lze zvětšit
Okno západního portálu
kliknutím lze zvětšit
Jediná část vnějšího triforia, kterou může běžný smrtelník spatřit - při pohledu z Velké věže je uprostřed obrázku vidět okraj maskaronu v nice dnes zazděného průchodu vnějším triforiem
kliknutím lze zvětšit
Vnější triforium
kliknutím lze zvětšit
Z ochozu Velké věže. V levé horní části obrázku je vidět úsek vnějšího triforia se zazděným průchodem. V nice je pod stříškou maskaron, obrácený tváří dolů. Níže na obrázku je okno vnitřního triforia.
kliknutím lze zvětšit
Pohled na Staré proboštství z Velké věže
kliknutím lze zvětšit
Opěrný systém nové lodi
kliknutím lze zvětšit
Zlatá mříž
kliknutím lze zvětšit
Socha sv. Václava v baldachýnu nad stejnojmennou kaplí
kliknutím lze zvětšit
Socha sv. Václava nad stejnojmennou kaplí
kliknutím lze zvětšit
Vysoké okno
kliknutím lze zvětšit
Zrcadlení
kliknutím lze zvětšit
Portál chrámu
kliknutím lze zvětšit
Žebroví chrámu
kliknutím lze zvětšit
Vysoký chór z Královské zahrady
kliknutím lze zvětšit
Gotický oblouk
kliknutím lze zvětšit
Orloj na Velké věži
kliknutím lze zvětšit
Střecha kaple
kliknutím lze zvětšit
Okénka centrální vížky
kliknutím lze zvětšit
Zlatá mříž a orloj
kliknutím lze zvětšit
Svatý Václav
kliknutím lze zvětšit
Okno severní stěny
kliknutím lze zvětšit
Opěrný systém nové lodi
kliknutím lze zvětšit
Okenní tabulky
kliknutím lze zvětšit
Západní portál
kliknutím lze zvětšit
Opěrný systém
kliknutím lze zvětšit
Opěrný systém
kliknutím lze zvětšit
Portál chrámu
kliknutím lze zvětšit
Stříška kaple
kliknutím lze zvětšit
Portál chrámu postavený v 19. století v (neo)gotickém slohu
kliknutím lze zvětšit
Portál
kliknutím lze zvětšit
Velká věž a okno transeptu
kliknutím lze zvětšit
Trubačské schodiště - v tomto místě levotočivé
kliknutím lze zvětšit
Mozaika posledního soudu
kliknutím lze zvětšit
Opěrný systém
kliknutím lze zvětšit
Severovýchodní schodiště - původní Parléřovo
kliknutím lze zvětšit
Deska kryjící základy kaple sv. Mořice a jihozápadního rohu baziliky, zídka vpravo patří k zaniklé bazilice
kliknutím lze zvětšit
Pohled do krypty pod deskou na III. nádvoří
kliknutím lze zvětšit
Okna Svatováclavské kaple
kliknutím lze zvětšit
Dveře do oratoře
kliknutím lze zvětšit
Kliky v portiku pod Mozaikou posledního soudu
kliknutím lze zvětšit
Mozaika, Velká věž, okno transeptu a Trubačské schodiště
kliknutím lze zvětšit
Velká věž, deska o založení chrámu, mozaika, Trubačské schodiště