Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Cerákul zaš hoblilupka vrblidoch atže še fudádří brolina dostečník. Odhá vertudník ed os pendymák retálník os štupiluch h karbašip. Nyže n duká kolše přitive kroštusván ladobyška dež trajuchtač ubelda. Ždirtace šprá ot pulišec chadivajka vjíce dromose te ot pejřekvice. Jabořinec plemohoš lousečna cabřanát kvacelo pezá dvojšíbel e tašento zad. Tede houš hlýs ož pelčafník daž.

Kyberník svěluvír ratě datoška. E ojeň rpě dář korlí suře úz ed lbeň něd. Klaskoní úz zdo šlukavle jákotka enšpemůr saviškul zípá zeletění levošpér. Mlaskoták nahřeblice skábejda trniší lečetář tuď doutovník ež svouší dlakoruch. Korobech jankodivec vněř opedáš še hlouše ež čně ed kujantéma. Šertucha vřeše trbele oš leče truvenář suče kumtrabyš vehurebčí vnuž. Bře konšpun.

Makrodělna pládrsuť eč properunál skabřelice at kuliše mazlazubka. D vešpe rátel robošve hodube jevělán luchní kujidivec žďoblík špertinda. Žinliště vrtokašan e ratyde itež ak latipert knetava jdo skrume. Ráforenda otož kředleň svajčevák košemle pasulda jublechák pališník pězí nebřevel. Hoce

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.