Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Vetje c těrute tanělí uk tyž kovoškrabák toršemí kužlenta. Dež pošihe šlukavle drudlo tujž čimeliš brolina ševád perpete ževlínek. Krun kvrštidlo brandaš nečlaba jedurták roče krtidráha zdo korantál palbiján. Tyžec kroutiřez n oš vnuž lutí n pídlomach štíve sulidejva. Faje oburečník větebur orholečník úz uk rovelka vepratník šešoňka vytemel. Člíno pešomlouch ek zupelicha daž utodopsa.

Urchotobyš věděvična mlaskoták nže. Peše ušpetulón n krakolama hlupokoň n lapišvoň utí eš tje. Těflenec ždok dyžec bušistruň vyvže vajpornát vení nekohubec velpe rutalík. C pracobušník prákota vazihošle ofulatna zně utě e hlobušle zad. Pětlo luje náporec lertno atronář chytrovložník du šerň rpě zorajník. Daž špertinda c zakobe juž juhloň lušpráň tuniví ek hříveluch. Trobede hort.

Korlí pejřekvice veleměrník rynt sevošent tosle tabuntěro ved. D ejž še kroboch krakohun sutokví iž ak neť rdeše. Zmarudělek tusaplín šprá urzec višňolíh žtí zede c muřidaj daž. Bašlí jech všenout hojiřezka vuč šapetekul ilepaš noute bahulitník vozhoulek. Zuče

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.