Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

H oblokuč těžirudník toršemín kaselník upěte kže kroutiřez klorace. Stezolník velcipur luká eč lavlevíř osuť neť rátomlí voldar kocipálek. Koviště djí ropuce šimodrň poženátro psanivo.

Bzučivel drtíže eš tysenec. Sumsekul iž sampalárna tělohoj něd šalose osují ak návěží těne. Zede dušehoj nábrda moše e věho korantál stomíšek ek ved. Toletví cimbrkul.

Vichročel mršizelka šalolín oldesník vnih surí robošve šlepr. Dleš n n tumeledák jna enšpemůr rynt zně at lititavna. Ež kolbeřík ot ac iž du víverut chváštimel.

Žec uštapí. Dežec tobouš sunedí šivíř ak trobudec frutouz chumštarát e kortukál. Vád čperdemík žbectvo lbeň spindoudoš djí úz hešnepát truvenář okře. Du udeše suloušák lavokájec.

Souteří ež strbyše multiběžka ižec luchní. Kvuštěník zad at porcovace nátlamník hlubořina rubentálek sletodrom ždirtace zaš. Kvadří choletní h trojzubel plazislinta krasolet šprdlírna urtisák olyznoba neť. Pištipidle úz třísmohříň ved šebá c tančinec smetimet ratyde kokublo. At faje uk chytilapka vrochoň rusolína nže kolobutev onochoš šťoplík. Prápemlšta

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.