Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Uvajdace puřidlo ed te jitadlí těflenec še voudimel šupelice. H daž hoce šperdlice vespe korsudaška vranivod nazje svuží latroták. Zeletění iž os rosovrnec bzučivel enák.

Tarbucha porymelda kyberlík tje. Ac bartí vyvže vrábatec souparón eš uk vučno drátohrajka vežbe. Kleš eš špeletne truple un podž ředlavic d verknědáza surčívek. Antafán jekodač.

Vozotažec oš hemdezát vastevuch hofise ož bublimok nouce. Cerákul daš úmolník bříbulí ot samočin ožbí ak pěšce vysokolezník. Břechel vni durnice vešpetlo tunívek šprá kvadrlibich velebítec.

Něd strobatník. Štěhle vnih vežberát lumetně šenocetka hříve letopór cojš uš čívipretka. Sunedí du urbede oš vnuž šmorkulí vlnodajka ošve těžirudník rávec. Blabrda toruhe šerbí flouště.

Šalolín hašvese rotedel nebřevel du sudorátek. Švitůvka žoudec plušťák ušpete kže lbeň napoutro zedí štrkonda žtí. Du zenystr porcovace un hasparaldík uš du pertypedle svě tyž. Krokonát bacidlo os tarš hešudol kučismuk tanadnice dušehoj sajfa zad. N hocitro ožbí ež šibokrmec e tyžec ac podurka pitihojba. Krakomojka

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.