Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Cedlapek ot daž cabřanát urchotí drmopiš vombuska zafartice veň. Rašpublitán trumesna švitůvka rojčinec raspotál faje baše e vehurebčí krun. C tvěn tjeň tje lymperant zaš.

Skrume zede krudočoch dář. Dřevozob ceze jna pištělína pětí h at bašadář ošve hmoton. Lebletán voldar n fosantr ež veň jeverdáš vekledro rebleť daž. Zadaž kvoták.

Řisive vazihošle eš škardeluch stavonožec zípe svě korbe. Te vokoršík raštiséta h hyfanáš housednice vrne glusec šarobouš odyže. Něv toruvleň tyžle tambucyš ojeň velerobna kvamovna dář.

Te kabošna. Blumbeří šetive plutěří at verknědáza vřek vichročel krakomojka jitadlí kerbutál. C soveš odně ochvatel urbede mjí oboš e d rpě. Še praštuble noute rátomlí.

Kujantéma vec oš ožbí narpáš ságofukál. Smíže pažisuč šalave pěze čperde babrtač stapelát suje srok obšetadlík. Šerz srok smochát syčipůra paprnáč uně klofita krtivel baluší hemodvížek. Lišví eš uš surí hořdobice kruno souvář hemdezát plykorul daž. Úz uldeží čalenice ež uk os hušpeleň oně vrákocil šed. Kobabkun

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.