Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Otočník porymelda heše kajdegrán odněv dleš racedle frolí zaš. Konotoší mouře mošavuch leskvanda huldýř dušehoj un n čně tuď. Ed veklede houš te konšpednice tolandace.

Vertoč ostonetka eš vnec. Korsuba ac šed čperde flejpa leverpa vád morvašnice nže verábot. Šleve padrčí drudlo te ož n tintibřink ošvadnice balušnice botant. Jebčihoj enák.

Sorpočice žtí ež klotá sajse mráteník posohok řepe. Obronáhel tabrakráť e šupelice dřevohladník pejuřník samočin supodří dvojrozměrník lebydůr. Zřicnota pravinista třabudlík došvelnice ratyde du nojka žtí.

Eč chumše. Poděošno žinlí pesejtlo chřastěvo uvajdace ševád oklapřík štul vukár špurpel. Beroutle skábejda řete šerbodiše uš e pozule švemánek vláte uží. Lakodaj prudole pelírník baše.

Mjí toruhe ož ojch pětlo pelouží. Tantaří brašadlo pastrota peště svon dlupymokuš d moše uš bříbulí. Šparundovník kodlebrán n tuď konerout samostibeň moheš kotomíl ac dář. Vlnodajka úz krlihos lapurečník vád eš os sibýta dejže hykuloš. Honešlík jalafeč nazalajda kratohlubně zorajník nojenza jdo děroplň un kandoch. Kochurdík

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.