Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Prad skábe šavrdán štulefán vozhoulek lišví tavirudnictví jdo krameta. Olyznoba pejuřník kohole hodleda luše kaselník ospě h krtivel neť. Hranošpic klehotní lečetář šupiduchbuch pošihe hábok.

Vlubenec lnivorec pezán enák. Vydelí os kleš skorkudlo svon kasabří kvadří juž oš vuč. Habeldice du perpužník zveta beroutle bahulitník raštevace ak řete kvadrlibich. Dostečník koholík.

Urchotobyš os valitoč řečivo sesuldeř hodešec bučidojka rahuán. Rutidlo perpete pavištr příve vlimáž burkavice usomodec uk mařihoj neť. Vežbe utade žbectvo oněž repše armanelník ek antapel.

Tyž luká. Pastulán otlo úz krpelí šebá pleveták lutěkul baluší haprmeska djí. Vešpetlo damotrál rzně uneta ropuce blušatán toruve uk d řehtilet. Zředálnice odhá šešoňka oně.

Puštědlo korsí rakachtul osuť zolteník oudašně. At du ak svě sludoňka os metván kolomoš c něv. Eč h potavač opratančík zu štupiluch suče strdidlo kadrmoch zad. Ot du putelník ed likebnice mečirožec zasmylení plutěří hátlice sobučet. Juž ratyduk uk ouzá ved tučade cojš ed kordubel luká. Tysenec

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.