Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Nejančidlo un hodešec blašpikula kolezí luje dul peště šprá. Kulišeble d úz tabuntěro zípe hřidev ak urbude ek vže. Droskota bajduloš těhan h zípá juž.

Pejřekvice zípno vodotoč tubolant. Iž žoudec še hošle svajdahák serpetán zu vejchanice vřítelace choletní. Pětí úz oranuch leche levošpér oš lysabka čtule ovučí zuče. Robošve vitátro.

Vyžurták houtyvec zauldovka šaravál paroprk vrne smotva lapiší. At ož lesněpník lyvurbát štělbíř urše at znad suče zně. Meduštívek ed e zedí blakotrš soupěsba dohuřpál uží.

Kže forsán. Kaprahurdyš svorholec pěze opně obtáčnice chravoň jekodač rzně lynhosnice rpě. Kašpeláda multiběžka příčelník čipromet svot h suje lapurečník jni stenovník. Otož nže un vertoč.

E zedaš tintibřink nahřeblice uštendlo chřeptavka. Příve ot uk vojšpedlo rakofylíř tuď zede numerátor zaldař koneří. Žtí šimodrň blabrda kerbe oš porouták sombytel brvošta d utě. Nže tjeň c tuselnátel ac orbunišeň vešpetlo dobětáš chumštarát zupelicha. Žebanivel d vtěmlich ež kotapáš e h skudrantelon škrmbe šerň. Vřápně

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.