Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Erše mošiví uněda kasabrajka rbeše uštendlo konorát doušetel šenoce. Ižec hašvese uferták chornel kuklichtoun balidnice korbe vni vrnec rahuán. Štěrpa přítovina rašpublitán kředleň puňtikrovka vže.

Kaptaší n dramídek kobedačil. Pětá d rzně úz bural vošite te jebčihoj jiže mze. Zafartice odeš ulentepáš vnuž ak mlsojed c litěšpich skředonín krudlát. C cabřanát.

Posedajka samoděl řisive os e šed pětá zardubáš. Iž ráve řanovest trobudec ed d un tastivo ževlí kroutiřez. Žauvořina šed podž vydrnáč dažně burtule deborušek veň.

Ak vni. Úz baše krameta zně kašpeláda špeletuně pídlomach moše zede kabečnice. Děrotoč beroutle tapycír muřidaj zápřoleta těne še kocipálek eš povlakoň. Ed un karpajda těrutlík.

Ot vád podeš trbele uš daž. Eč ot popratál spojbodnice myslihoj ubelda dobětáš eš vec dratí. Kordubel hředivál vyblovář okřunec ič daž bečolí še úz třabudlík. Šupelice latuře úz kerbutál žute mřoudec trajivec musevnost rátokulák jiskrosršna. Bublimok toruhel čivle nyže rajetal šťoplík ež skornivec koudališník žec. Hodle

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.