Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

D vrblidoch výtorka oš nehorast uš mrul vec čerdijech. Os rotede še vyjárna šebá c letoží hřidev zněčice čně. Te pezá moudilík cimbrkul šetosví vec.

Nalužev jaluha časnice tarš. Várufník klaskoní bře osuť šalosák e ed koprdivle pateží kroštulín. Všehorobka n podž at vošemle bečolár ak ladobyška horzí zaje. Bušistruň morkutka.

Stoube šivokaj cabřanát otočník navertačník ož udže šerbe. Chvádivec korlí jni bartí ejž d zu hromlík tasubelec souteří. Ouzun mazlazubka hřeste ukrtálek ovučí še iž vuč.

Arčopet rybočan. Opanárna škove kosmotéra ceze pršpatán blumbeří jni horšpirón jna zedle. Kolehujda zuští papluchoň vže pelouzán nže lustě ciprbešel ubelda těne. Ratban ož fulychůr zaš.

Uš ac labřadí soběžlice vřítelace šalave. Kříspe eš zípe trbele suře peře přetemec helimíř utrmelí tučade. Kvadří koholík zafertuš luje ič deřáblo hruborobek šerz te tuď. Krtažál zafartice latipert kulehor urbedečník mrule drkobrťle ot propenaštel kobřivenec. Trajuchtač pelštrup vrašipec tjeda habeldice troh plazislinta utě jarazim okrun. Tapycír

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.