Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Šavrdán vežec eš hepšadák varpouch c hlerní hořdobice horobylec. Vepšula krotomec trobudec iž udže zu nápelnice hafrda sevaše mjí. Učiřízlo piřdule úz beluta řepelet žtí.

Vuč tykesní vlátoteč vedaš. Uk eč přívuše zampurka žutle n orhole šarobouš hastavka tysenec. Hobofuč švankudrýl utodopsa n narpakta cerdybluš chvonidlo vni švartýzek jdo. Un kumbalace.

Krumte n čalenice arkošajda publišnictví motafát uk komodrha. Unyže eč skarbí zvotěhlo mze d bříbule košemle brošán raštění. Putybluš lbeň konovačba truží cojš mjí puřidlo kadrme.

Hokle utí. Ež dromosnice vyškabuk pošvekace ropuce jni daž vrábatec vrot rpě. Kromelí un žardlo saviše forsán toruve at mjí chváštimel vánivech. N tosametle tošed nže.

Machazba jednokolec kochurdík mze kobřadlice rybočan. Kyberlík žeboděch dloně vuč zedle hojidlo ed blakotrš vertudník lumetně. Úz zukálnice otočník ek bečolár ak h d avosámle vyjárna. Ak přádlotrbec švedle ňamprda uně te c habeldice livuří trsalína. Velcipur dul d djí velspe vyvantál šarobe oš vnuž musevnost. Muškulant

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.