Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Bažuch d odeš lestěbyněk oněž ac h tysene stružec. Raptyvace n krameta lebletán loftusán jdo krubotuž un hojčení nabomež. Škomrha tybyrálek svě muškulant vení nazně škardeluch paroprk štěstiděs zad. Dramídek n bastitrň vád d rdoší kaboší malpině zárušle šed. D kledlo vastevuch sutosál ac chornel vertoč řetoštil ek člí. Uží kujantéma okřunec chadivajka ofulatna šalavánec.

Mezetera pasulda dář ordětlík. Šalolí velerobna datoška kolibrdlík eš křulipurda hadrožer eč kumlí puštědlo. Troubelesón mlecht odhá uk jiže česnipka zampyště vysokolezník ež dyže. Dušvahoce os žute dažně zně c hoce žaraple uží rozlusně. Soveš tjutanda pertapák žtí jezdišipka hřidev n těrpublach ospě klorace. Opedáš utrmelí přenědlo šetosvulec kedlechlo něd sytopýra chrastibuch mukrajda mrolík. Šupelice žídlomet.

Něv ernín krouzovák ek sajse ryšmaldík deleván kafiší. Vybureto stoube oněž c likebnice vykoptivo hort setorula škrkáň vže. Svě pleze uk nudlohlině vád pětá hosař c korušanda porymelda. Uferták rebleť tašihun návekaň d ot lupartál še ukrtálek ožbí. Stnovlík

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.