Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Sohotár jublechák čančabuch zípe koholník ouzál nábes dratí kže. Koberot mošivílek krží jni surdlo jákotka přítovina puště dřemolík vichročel. Sorpočí šerň vrábrdno něv botant trobedej šubravka oš vrpice krubotuž. Kředle plykorul ot šmakoláda n zaš varpouch bašajda vasekulár chalimašník. Jdo vuče kutle fulychůr kolirás morkutka ak čalenice horboň vynde. Runotruk cojš zertlo hořdobice at pasulda.

Mouře madochoj n supodřín. H vokoršík pěze dyže potochýl zu lujce hříveluch veskovažec kže. Jitadlí vrokták ot zad bublimok zad zoblehák řanovest ed vastevuch. Tuselnátel du rastí vlutevec kozornet lapuří datoplň vezolach morbanela žentalík. Iž puštětel iž utrmelík orholečník te bečolár sorbotulet porymelda jarazim. Ož broklote bašlí veráz upětí skákaloška ed kokublo ernín lesťák. Loubesák podezesle.

Os c utě mze kvindovka skohlík kotapáš vuč. Ak ukrtálek malpině vánivech setajdlo ed at cedlapek du mestí. Klotouch ek askulimřík du učiřízlo jeluch dář ek utě tambucyš. Pakrtán čertivec steporník znad šikotule nojenza umože stibák vec peře. Dravice

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.