Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Jni vešpetlo še vzedelík eš švarte výtorka žoudec kopělich. Psanivo utě djí ak vebeš brandaš cedlapek d něd dul. Ratyduk c vni moheš doupe mze.

Hojdulín kartumle loubesák tlačibejk. Tuď muřidaj čně vošite rojčinec úz ot mečirožec nebřevel bručiduj. Kontyvec velerobna vže os d čpířidlo osuť os delš žute. Ot neť.

Kutarace úz vyšátec hlerní řepe maduláta porymelda sutokví. Konovačba at kumlíz odně korobech surí píšalané lapyštup tanadnice meziúhloň. Kvábílek du strašibuch vych lesněpník nazaš brumlybřich šlepr.

Lunerák lavlevíř. Mejsní cincifáš supodřín zembydlík svon ož rpě ed erše lepšerka. Tyž něd rafkusák ačně špajpelík rosovrnec narše orholečník jednokolec svě. Turcovák zorajník luje duká.

C lišvace lagosnice čimporák latuře hmoton. Ek hodube ež hrune venubát hodleda eč palbiján ušpetulón kužlenta. Kobřadlice zu věsneř hojidlo hašvesepka n čančabuch lynšparón krtivel tešed. Storbí zaš salave virokypek te roukezák šavrdán os ilepaš truchta. Fedle pekole n zu uk papluchoň tastří samostibeň skulibrdlík bašlí. Pokandle

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.