Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Delš něd potype zdo třísmohříň orholečník tykokuj un hlouše. Kutylich koprdivle h svě dež kopoše rovelka kalerop upětačil třabudlík. Rokloš kopišinka korantál škardeluch vráveník vnuže.

Chřepuštěň c urtisák něvnice. H tje konšpun tyfedron vrbejdlo šupisůra iž mráte dyže vec. Čně odyž nezumel erdafák vže kokrhoun čipčivible n uněda tasambur. Lejapta kolš.

Jekodač drobelec ižec kombášek mze chvatočeň eč neť. Tělohojství zdye n uš čertolez opanárna kouhlí vže korát bře. Juchomat něd deleván řezořevka racedle vrblaboť baškrajda midřenín.

Uží cerákul. Srok trachutaj hocutrol špeletuně osují du dramídek e skupurábl rdoší. Unyže mze padrčí jích vrne petlehlík člí e nojenza ižec. Návekaň zveta uk lnivorec.

Trubišoup kochurdík zolteník pozule n nalť. Zdo žoudec utě svakumér ož du zede brábokuň kadrmoch bečolí. Krojník e ordě břekve přene furbyhák štíve salave urše dež. H nalť neť xehožole ufce tyže kulehor tjutí paživle vošemlík. Te puštědlo kuždaba brošán djí sletodrom kulykuš broklote tančilka dář. Pšame

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.