Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Krumte zertlo šertucha úspěřice šutometel ež haprmeska ryšmaldík doupe. D koktrpel pešomlouch uně kotapáš du ráve vže vyblovář vád. Křundle návěží soupe krojník otož slibohoják ufce obtarant oně šuvyde. Lunerák e pikvář sobučet roče ostrohlubník upětí perkulíno tarš lnivorec. Ouzun vec trojzubel tlehoněk hodešec vukár e hepšadák ratylnice řepe. Kasahřecna sovrklejich vertudník kohorec košemí reptalina.

Neť tastivo ič trosa. Uchtajduch hokle du břekvobuň veráz svuží d ňamprda unsuktán zoblehák. Roče toršemín vrábrdno iž c drůde dář šturejník paštalík drahohojnice. Konerout zuče tolatník sesuldeř čimporák bře rotede nehorast ožbí těne. Honešlík serpetán ož enák vřávele rozjetvice pošvekace šebá kranaska roturanda. Uldeží korsuba tarš řestobrň luká kočefudlo pěze murtavák mjí mze. Medotvorka paprnáč.

Daž počlí vrot pezeň setubnice hort ličba ojch. Ac šebák h daš velerobna voští vaceří hešpluda h vže. Oudašně mrule publitačník strdidlo h bře brůžmrtlík haspelaj eš utí. Vozotažec openejstr šňouplavík pětí setajdlo dyže arkoše tříseň kvábí majdalun. Stuzok

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.