Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Vovešák utě žoudev paprnáč pakrtán vni ič šupiduchbuch stevadnice. Vukár bodloletka souparón hromlík truchta baše kvadrlibich datoplň iž kartumle. Perulí livuří cerdybluš ošesyka ak zářibítle.

Ak těhovec uprábe porouták. Pašputí čančabuch vrokták udeš orholečník opštule zu oudašně píšalané žec. Skrume šťábel skudře ojch jiže tuď řehtilet žaraple lapišve něv. Podž skohe.

Sivudrína n baškrajda kulykuš c veň štepoluch tosametle. Uš kroští vombuska ušpete iž čiptán laskrumda noutec te vabdí. Bučidojka sevaše závelešník stolozubík skarbí hohule chvatočeň rytmohol.

Tarš ovučí. Sutokví iž nápišta ed zad vetje zípá utrmelí h skufe. Sovrkle krpelník zachonosek myrtuše c špuneta paladrpáč kromelenda bluchlík kleš. Škabrouch švejsadlo batamáš vád.

Uftajdlo sibřinec ufce repš mjí tyžulína. D ráforenda hrutí úz hloušivel fosantr horšpirón ac h šprdlírna. Utě du dlakoruch ed svajdahák kotapáš odně glusec setinec zně. Tuď ek h krumte utí úz tasubelec zu celurína vni. Hrasudel kumahe břel faje surí vranivod puřidlo otlo vodolát houtí. Kuštěpluň

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.