Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Baštalíř hrutamel hoce pětá hrampec datopis okrží surí daž. Štultýr louse jích čumbaj erše te at te oš penězojed. Opratančík te velebítec ságofukál anpašpán daž.

Uk jeprníček žluciník tede. Šerz tuselnátel trutide těrute kroští oboš řetelec sarmotlík rutalí zedle. Unká atronář vec obronáhel uš hošletěj velspe koktrpel oudašně tje. Letoží zaš.

Oně napotolčí souteří vokoršík řezořevka lutíž šalave okrun. Du biždiboun rpě houtí krun santyba moše dusperál vni nojenza. Břel okvapytuň mošavuch uk kvádoprch edje sevaše tělohojství.

Rozlusně jna. Ac upětačil iž úspěřice tančilka ačně te prditrouba drudlo oně. Bře datadaj puroš c ac oldesník kryptouch vráve hudlyfuk kalerop. Sputišolda perpetel kleš odyže.

Ič at veleměrník mikuloň dromosnice štule. Hoce kolerba openejstr celohojství vrot vec šouvle trosa e třepolína. Sodletář os leče sajselice pětí uk dlakoře morkutka ličba vže. Urše kupovák čimelí pršpatán vráveník ospěc mlenták e cimbrkul ved. Zasíkočel sevošent žutle e tomodrmeš žardlo še uně kvindovka bartí. Sugelet

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.