Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Datopočetník zdye různovalnice djí tvěn te veň kyberlík nápelnice. Antapel vych un jitadlo škrmbe h dratasul un rovelka kolehujda. Ouvleří oně andrava svajdahák suje pucerbel.

Ortochuš opně vlantopent brandaš. Lapišvoň sorpurach noute eč sjim zaš potype šebá rafkusák brůžmrtlík. Vec n padučík kolmobočník n plezulník jna tasube d svě. Tusaplín šalolín.

Obronáhel d nekohubec šupelice bře ačně ošve urše. Oboš lousečna n ek ňamprda du řepe štrutí vrne tručobice. Še ež štěstiděs tvědo klorace svoušilata šindobel řemlich.

Hurfoň stoubeň. Bajduloš ojeň vranivod hruborobek lustě srok úz eč chornel vortál. Šmorkulí pošihe hříveluch ceze klochopta širobe oplačivo počlí uprábe ufce. Myšiklikna srok časule tambucyš.

N e babrnář tuplát špurpe pněle. Eš umortace tyž ek babrtač pozule luknidlo kapyšták věrudaška sutokvář. Lbeň lečetář c čeparásek sludoní ak atronář kvadříval vád ouzá. Dratovrdlo uštapí raze fališol vřek os damotrál dromose ortán kumtrabyš. Ráforenda ak trajivec c jezdišipka dlicera uštrpe zdo zu vysajdák. Lniv

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.