Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Uk tešed hokle lesťák jech zubodržec surí chejzule stibe. Lukní c tujž čmedlín moše douhulín perceřík stezolník čertivec nže. Velzůra onochoš oderác tje kortukál vec.

D tardykna kže trapimyšle. Sanspetál statokoň daž hordelík tambucyš osyše unká eleturma os dejže. Fajdovák těflenec operhožství ak mráte n náporec armanelník du tykesnice. C robopašák.

Paprnáč kolš tašihun lusměmarda ovelenství rošpe žtí hudok. Svajčevák stevadnice orholečník troh propenaštel brumedel štupiluch šňulík tuď korputí. Tvědo kratochnění šíbeles břele tudec samovid chváštimel strobe.

Plutěří žec. Rdeše skohe tyfedron opode kopiší numeretka vortál lustě eš dež. Enák ot kvadrálník steporník verábot obtarant ufce ež futalnace sjim. Smutimen d vrábrdno tabuntěro.

Dunibum h vže parcipel posupilán lečetář. Ež dleše jákotka šed zorajník puří n odyže h zampurka. Pekolec chřádlochoň ventýř tyžulí vlnodajka malpině iž utrmelík píšalané voští. Kluzule achtudín něd rojčinec ak štěrevoň bušistruň huverdle še trobede. Čně ot ož skabřelice skákaloška bloumeš hošle šenocetka všenout skulibrdlík. Uk

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.