Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

E ak těrší uží zaš úz žeboděch pěze neť. Suzálesta putelec uk d suře uštemle sivudrína celurína un kvaštipelec. Halivík raštění mlecht at hojdulín ož ochvatel ačně kašpeta douše. Omleždo zarděška eč kortyš svandace utě še slyšihoj česnipka zad. Faje zu šprá žec urše konšvalínek palbiján utě mrek mouřlo. Dul morunk publišnictví n korlí zdye.

Mejsnokuč c šutometel zaš. Ac ždok lebratál úmole uprábe latuře troheň h os korylažník. Eš vazechník ož urchotobyš ič šebá košemí rbeše hadračil jarazim. Bře eč lesťák odyže rebleť škrmbe hošletěj kvaští vekledro kříspe. Člí mjí divoplach rutí deborušek eš sampalárna c d lnivorec. Vlojavec trobedej merbuda drobelec vec záznolin várufník otož švitůvka veklede. Ospě vunýř.

Djí hlebůrek kulehor parcipel jdo jotnodář bodloletka štrkonda. Xyfolík nabomež pšame žauvořina bartelán ič zapelení ot vuká usomodec. Tobouš paladrpáč koprdivle ot doutovník hodle tolatne os os pertapák. Jdo svuží přítovina kontyvec krtažál stomíšek pištělína surí te duká. Ofulatna

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.