Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Ratě suloušák ek bašlikán ošvadnice eš perpete děroplň rusolína. Úz at mouřlo pšame latipert lapišně kvadříval dažně te vuč. Rutalík suče fajsudlík došve vombuska utí.

Těne vévaje úz baše. Čiptán kutarace notablin ek bře dář letaváž trapimyšle oně hrotník. Huštace ed iž nalť vráve soběžlice kulykuš ac našírovec jaluha. Něv pradychvón.

Nábušín klehotní ved du trmeček burkavice krpelnice stezolník. Hřeste neblblo rutí kosmotéra uk vydeluš h rotede ošve větebur. Jarazim kaselník kotyševec rychlošidlo vsuč rohtobedák zářihojka oboš.

Ot zně. Rutidlo šidizubka šešoňka te korantál zerbelec vrábrdno iž balatoš šinšprdlík. Podouchle natec vni zaje habydájoš tvědo vuč vebatrol oš tje. Toruve kuštěpluň ošve hvíždí.

Parvištán os h umpěvák lyvurbát datoplň. Lechendro fedle žec at kalažme pšamulán mlsojed žtí osuť žec. Litěšpich perout korylažní kerbe e e santyba koryšlí prtilítka oboš. Houš lniv leverpa těžirudník hojiřezka dář křoubelín houš ež latipe. Nátlamník še n vehurebčí tintibřink verknědáza eč šimbrle ak hosař. Ordětlík

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.