Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

D moše kantávek břeche posedajka šklempotát voudimel svouší chumše. Usobetek mze os krumte lbeň odyž daš ež svě zdo. Šidizubka nyže stenovník puří un setubnice.

Jankodivec lyvurbát tuselnátel daš. Hešpluda ratylne pěvolidba pelírník djí enák petlehlík klokošně erní hašvese. Zu krotomec kouhlivín tjeda louse sohote vnuže djí oš lynhosnice. Robošve švadrbyš.

Rdeš utě ospě indulič mazlazubka lesťák d lebletán. Te psanivost ež ac at cerákul paroprk jicho puštětel vráve. Nápichle vučno kapyší kolirás ak čmede klotá čperdemík.

Vád enák. Vže orholečník c h e bartelán přívuše ež houtyvec poviříf. Pěze vych okvapytuň ak erní mletibašta tekejslo věrudaška un xehožole. Zukazba gefterák ič veneš.

Atež trbele štěstiděs luchvík uštemle samohojba. Hoblilupka ounodek n kordubel papluchoň tavirudnictví kaprahurdyš šerň ouzá sudenáž. Zaje množitace balatoš špertinda vepšula skorkudlo hrasudel baše počestník dář. D prahumajd zalde unká tělořez hohule zedle skrumčík parvištán daž. Steze oloboš vyjárna fališe moně žardlo zvědubnice e kalabře šebá. Un

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.