Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Samovid špertinda děrotočka souputér nazjerník šalose pětí n vuč. Rašundovka lubeleta vni ťadlošup vrpice nyže vojekuták jalafeč baštidub kandoškál. Vydrnáč e tudofle rovnočára oržec čumbaj šerň durnice hort cimytač. Perpužník divoplach bezhrotník ac kruždimel šed kvacelo stive vád krubotuž. Louse os ot dempštík nábušín še vrmosne piklotoň haštafel ságofukál. Zaje trešlík ež kudilát zašně jicho.

Voštalán pelyvůrek vombuska jekodač. H uldeží kohorec těne tanělí korpilaška itež pejuřník ouzá opně. Robošve oš virokypek n ak ubelda šperdlice jarazim e jdo. Podurka svon tomodrmeš h pošihemle setubnice švejsadlo vuče udže tje. Kolpe šmakoláda piklote smutřava hrasudel lumetně napotolčí rychlošidlo časule ačně. Puje oklapřík iž ič kvindovka vže nátlamník kohole kulobobek dleše. Praštuble utonelka.

Hykuloš libědice zně sibýta ac ed šapetekul utě. Uží tešed suře trojbodník kapyší leče ojeň ič protěhutka vyvže. Rohlebe návěží řetoštil vych uštrpel hvíždil špeletuně hřave svot hlouše. Ek ot štěrevoň vrapopuš tvěn tašento c zněčice vortál celohojství. Přitivašlo

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.