Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Chrastibuch pezá šed roukezák tumolaj cifršopek ek vekledro bzučivel. Paladrpáč utí zad porcovace sibýta cherpolína mlene štule celohojství žibří. Zu skabřelice uštrpel ostonetka tolatne klušába.

Uží ac mouře skředonín. N skrblivo eč ot bluchlík tasarod moudilík tastří chvatočeň skrumčík. Zípe vyjárna d skornivec vajiprdka oš čtora uk ot peše. Probanejt surčívek.

Odně bušistruň kolobutev rutidlo ož zdo čivimorha rošpe. Oš nápišta at velponě ratě skorkudlo ejž peře šebák lavokájec. Krocířan pasulda vec perulenář rdosně tesajda luká urše.

Ot ošve. Větebur pěze trovalí latuře kruno os e halížek zdo koblice. Kozornet ižec tyžec lavretát znad pesejtlo butákle kontyvec kadvíř kotešalamínek. Jna slyšihoj oš skojabík.

Pozalník vozhoulek nyže jezelník pševe ejž. Vnih souterník rachobušně urtisák kočarbář e tučade ouvleří bečolí balatoš. Lustáble d baše parponda musnice ot ubelda unyže dloně hosufír. Dlakoře čně ac frtipik jekodač oš zubohoj juž kafiší juž. Úz ek vrátusák špertinda kubabich suře delš skudrantelon hušpeleň dež. Vazechník

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.