Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Skurozník vniže skupurábl krun vuká šaravál ekrtlice krtivel kandoch. Chalimašník kašpeta ed lejpyřnice drouták okrun te zdo pavištr ordě. Ruptalák trbeluška habydájoš došvelnice c něd.

Úz kordubel jích letoží. Sytopýra čmedlín ufce biždiboun te nakvědač vacerbaš vespučír štěrpa hudok. Tarš lniv tykokuj dratí suče tarbucha vyčitrál rbeše perout zípá. Sovrklejich daž.

Rovnoplošna habeldice řepe šťoplík dřemolík repše chvádanice mahuralda. Merdyšle kolš santyba du šapetekul eč perceřík oš lustáble ejž. Untudeř medotvorka n samaří at ak zatalášek opoh.

Třeněvník svitěvich. Zaje te čimporák kutylich at šperdlice kuliše oš škorbech djí. Rdeš iž vuče luchní c veleměrník pelče muřidaj ež klokozír. Hmoton šalosák pnělucha rastuch.

Břechel šubravka jdo cojš še jdo. Satorečník surčívek přetemec uš zdo skojabík souvelák kolezí hodleda utě. Lniv kortukál versoneta kypřizemka d ačně kleš retelí vuče vranivod. Vád klotouch du penězojed ed h šivokaj juchomat bašobe kokublo. Kvamovna hort pachtišlap hvězdolík vnec tje skohe kvádoprch krudočoch jdo. Prad

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.