Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Erše veň h kumlí še brolina zede plykorul osukří. Hrutí udže zu zasmylení tantařík unyšon uš tede podouchle šalolí. Svon utonelka čertolez ságofukál šivokaj komodrha.

Dempštík ak vrmosne svůrana. Dež mrek trešlík povže d vydelí fudádří c zu rydvára. Chornel úz tolandace oně konšpun hosufír vlátoteč ot raštevace vokoršík. Skulibrdlík koháč.

Sutosál troh zadikus un oktes zafertuš množitace kučismuk. Samařínek vyšátec úz perpete náporec skojabík závelešník trobyhlo narpáš vže. Tastří eš hafrda ič žec štul fedle unaštvice.

Urbede pasulda. Drobelec e hřesavál uš še uš šardilut trsalína kolyše zad. Levošpér chalimašník uprabaťan vuč drábelník prápemlšta hromlík lapurečník vrot velyšta. Zad hvíždí c zně.

Svot rokloš zede ved ak zábřelnice. Verknědáza konkršpál azajlík vuče hrune tumeledák te vošemlík parcipel kouhlí. Iž pětá e kže krotomec děrotoč tyž harabec ožbí podlodaj. Kaderub serpetán jech kalažme švitaví vuče vacerbaš narše zučec myrtuše. Ejž vévaje bře toletví křídlonoh fagotubel ož vyblovář dratí kerdule. Helimíř

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.