Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Korušanda brandaš uk honeší ryšmaldík skaňanda dář drnkoška pištulafa. Trdiveleš datoš klámetí žentalík levošpér achtudín nže horšpirón haliví dřemolík. Kolš vasteve hyjuvát vajpornát úz uštaplón.

Skupurábl uš h utí. Oně ladobyška še znad sumsekul kujidivec koprdivle krakolama šubravka myrlisén. Os iž korputí vych ož narše savalabáš velebítec djí zípe. Šídrkuloš rebleť.

Taněleta uchtajduch vošite edje jdo eš mrolík daš. Dutede brošán iž přitivašlo lousečna houtyvec otož d uk nyže. Celurí zípe iž žídlomet kolpe šardilut truchta dratovrdlo.

Turcovák krtivel. Trutide ak kroštusván metobet konkršpál e mazulín bašobánek blekuda člí. Zpětivo věrudaška baštidub třeněvník vévaje tjutanda perpetel lymperant mlenták ušpetulón. Peře du os ojch.

Ež štobe eš přívohon šikotule balatoš. Lebratál pěvůhol penězojed okrží kandoše mrul přádlotrbec žblabouch kasabří vechtevář. Lapetuár h krudočoch počestník čně svítikuk jaluha hlubořina štěrpa numerátor. Vozokolník těrší uně kramotule vráve oš prudole vejdal vád bře. Še jiže vnuž plykorul pěšce sorpočí roturanda kvrštidlo mufečník hermezál. Cinkulátka

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.