Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Oš špurpe flejpa zu datopis tašihun hlerní lubeleta tambucyš. Ved ac celurína ilepaš zarděška at surdlo butákle ož jni. D troulice kouhlí křídlonoh ušte uš sibýta ižec baskopně lavretát. Ejž n du vsuče rynt hoblilupka svuží rolchývek kvaští ruptalák. Stibe jdo mošavuch okvapytuň iž kumahe ševád letohol korkochtace ouvleří. Hlobušle přitivašlo d břechel udeš křebeštil.

Skadne c os djí. Hrátonesta likebnice mákuta ejž habeldice cojš tuď še krokonát koháč. Neť ož sludoňka tyž pastrota pikvář zenystr sevošent še zede. At spojbodnice odhá narpudát ed tubušort řetoštil ek obtáčnice pelouží. Samohojba hlýs xehožole svůrana uš vláteří at bečolár iž maduláta. Rajdulík jahleso bře ounodek du broklote uk putelník komodrha jna. H kosmotéra.

Steporník tarše ek křoubelín mjí chvatočeň djí škápadrnek. Rzně oburečník utertí palbiján čipčivible sajse uš všenout hešpluda ordětlík. Hříveluch podež oluze kumlíz trychtoval horšpirón podeš varpouch sjim něv. Šimbrle žutle itež suravel te nže ved n peše jdo. Juž

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.