Vložení nezalomitelných mezer
před jednohláskové spojky a předložky
VLOŽTE TEXT