Oleg Homola starší: Slunce v aspiku

Nakladatelství ZHOLA vydalo v říjnu 2021 autobiografický román Olega Homoly Slunce v aspiku.

Jedná se o nejúplnější osobní svědectví o internaci 1230 českých vysokoškoláků
v koncentračním táboře Sachsenhausen v letech 1939–1942, která byla nacistickou pomstou
za nepokoje při pohřbu jejich kolegy, zastřeleného medika Jana Opletala.

Román je cenný nejen po faktografické stránce, ale má i vysokou literární hodnotu.
Nápaditým jazykem popisuje nejen strastný život studentů v neuvěřitelně krutém esesáckém prostředí,
hovoří o známých českých osobnostech internovaných v táboře – malíři a spisovateli Josefu Čapkovi,
o sbormistru Františku Marušanovi a houslistovi Bohumíru Červinkovi, kteří zvedali vězňům hlavy vytříbenými hudebními produkcemi,
o novináři Ivanu Herbenovi, pozdějším spoluzakladateli Rádia Svobodná Evropa
a mnoha dalších, včetně pozdějšího prezidenta Antonína Zápotockého.
I o reminiscencích na předválečnou dobu, například na autorova otce Masarykova generála Bedřicha Homolu, popraveného v Berlíně v roce 1943.
Autor lyricky vykresluje i milostné vztahy předcházející zatčení a další vzpomínky, které ho držely nad vodou.

Jedná se i o tzv. vývojový román, neboť autor prodělává v extrémě nelidském prostředí
zásadní osobnostní a světonázorovou změnu pod vlivem českých i německých levicových spoluvězňů,
jde z psychologického hlediska o jedinečné svědectví o vzniku dnes stěží pochopitelného smýšlení mnoha tehdejších intelektuálů.

Psaný text proslovu editora na křtu knihy a úryvek z románu.
Youtube: Přednáška dr. Jana B. Uhlíře o událostech roku 1939
Youtube: Úryvek z románu, čte Radka Homolová
Youtube: Vystoupení Olega Homoly mladšího a křest knihy jeho syny, Matějem a Honzou, frontmany skupiny Wohnout.
Fotogalerie (autor: Markéta Kolínská)

Video z vernisáže výstavy o 17. listopadu a studentech Gymnázia Nový Jičín v Sachsenhausenu, včetně proslovu i o knize Slunce v aspiku (gymnasiální profesor Mgr. Petr Horák inicioval vydání této knihy).Knihu distribuuje agentura Kosmas.