Wohlmutova kruchta, nahoře barokní Gartnerovy varhany, dole Mölzerovy