Vlevo J��zd��rna, uprost��ed a��vpravo z��padn�� ����st Kr��lovsk�� zahrady