Trubačské schodiště, směr vinutí se dvakrát mění v opačný,
prý kvůli závratím, spíše však kvůli rozestavění trubačů.