Severn�� apsida rotundy (oblouk na sn��mku vlevo, kter�� se zano��uje pod podlahu severn�� apsidy baziliky)