Severní apsida rotundy (oblouk na snímku vlevo, který se zanořuje pod podlahu severní apsidy baziliky)