Osy rom��nsk��ch struktur (rotunda, bazilika, kl����ter) pod katedr��lou sv.��V��ta, ��hly vzta��eny k��ose z��padn�� krypty, kter�� m�� azimut 59.1��. Podklad p��evzat z��46/AI12.