Osy románských struktur (rotunda, bazilika, klášter) pod katedrálou sv. Víta, úhly vztaženy k ose západní krypty, která má azimut 59.1°. Podklad převzat z 46/AI12.