Olt���� sv.��V��clava s��tumbou, v��pozad�� olt���� sv.��Jana Evangelisty