Oltář sv. Václava s tumbou, v pozadí oltář sv. Jana Evangelisty