Mramorové mausoleum z r. 1589 s ostatky Ferdinanda I., Anny Jagellonské a jejich syna Maxmiliána II.