Kr��lovsk�� oratorium (��e��ni��t��), p����stup do n��j je chodbou ze Star��ho kr��lovsk��ho pal��ce