Kaple sv. Zikmunda (Černínská), její půdorys se kryje se severní polovinou Rajského dvora býv. kláštera