Ji��n�� apsida rotundy od severoz��padu, v��pozad�� liz��na p��ed vnit��n��
stranou ji��n�� zdi baziliky, do n���� se oblouk apsidy zano��uje (vrchol oblouku
se d��le zat����el v��prostoru dne��n��ho masivu ji��n�� zdi Svatov��clavsk�� kaple)