Jižní apsida rotundy od severozápadu, v pozadí lizéna před vnitřní
stranou jižní zdi baziliky, do níž se oblouk apsidy zanořuje (vrchol oblouku
se dále zatáčel v prostoru dnešního masivu jižní zdi Svatováclavské kaple)