Jan Cinert (Neděle 31. října 2021)
Hezký nález dobrého rozboru. Dle mne je jazykovědný výklad Strahov ,stráž' mylný. Musela by tam být přípona ženského rodu -ín, takže Stražín. Je-li Strah-ov, tak by mělo být pojmenování podle muže jménem Strah(-a), ve smyslu Strahův. Rovněž tvrzení, že u Kosmy se máme domnívat, že urbs = hrad je podle starých představ o původním "hradu" jen v místě Pražského hradu. V roce 1004 a Kosmově době byla Praha rozsáhlým opevněným areálem, jenž byl opravdu městem.