Jan Cinert (Středa 25. srpna 2021)
Franta: Tak jsem zvědav na případný půdorys, podle nehož by se dalo založení kostela datovat. Zjevně to souvisí se snahou Oty I. o založení magdeburského arcibiskupství, o níž se také zmiňuji v knize.

ZH: Tak to by mne zajímalo, to jako Váchal se svým Krvavým románem?