Sv.Vít galeriePopis a historie

Chrám sv. Víta - chrliče a plastiky vnějšího ochozu

Chrlič, gargouille je ozdobný plastický čnějící přepad vody, umístěný typicky pod střechami a na opěrném systému gotických katedrál, aby voda nestékala po stěnách, vyskytuje se též v kašnách, kaskádách ap.

Podle legendy byl Gargouille drak žijící v 6. století v Seině, který sužoval město Rouen. Svatý Romain jej pomocí kříže zneškodnil s tím, že obyvatelé musejí přestoupit na křesťanskou víru a vystavět kostel. Drak byl pak upálen na hranici, ale hrdlo a hlava, zvyklé na oheň,  zůstaly neporušeny a byly umístěny na městskou hradbu. Patrně jako symbol vítězství církve nad pohanskými démony byly gargouilly (a posléze obdobné, často antropozoomorfní, nestvůry) umisťovány na kostely, prvně zřejmě na katedrále v Laonu 1220; katedrála Notre-Dame v Paříži byla gargouilly opatřena až při přestavbě v r. 1225.

Na britských katedrálách byly umisťovány reliéfní plastiky (maskarony) Zeleného muže (Green Man), vegetativního božstva známého už z doby kamenné.

kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu a chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu a chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu a chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu a chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika podpěrného prvku
kliknutím lze zvětšit
Chrliče
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrliče
kliknutím lze zvětšit
Chrliče
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu a chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrliče
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu a chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit
Plastika vnějšího ochozu a chrlič
kliknutím lze zvětšit
Chrlič
kliknutím lze zvětšit