lidová (Erben)
Zrušená láska (Teče voda teče)

Prstoklad
(klikni na značku)

[A]Teče vo[E]da te[Fismi]če
po [D]poto[Fismi]ce k ře[E]ce
[A]vzkázala [Fis]mně mo[Hmi]je mi[E]lá
že [Fismi]ona [E7]mne ne[A]chce.

Teče voda teče
na ty pansky mlejny
což je těžko milovati
co k libosti nejní.

Co k libosti bylo
to mě opustilo
a co mne těšit nemůže
za mnou by chodilo


ZTRESTANÁ OPUŠTĚNOST

Teče voda teče
po potoce k řece
namluvil si mladý hulán
modrooké děvče

Ach mámo mamičko
dejte mně rady
naučil se za mnou chodit
jeden hulán mladý

Ach dcero, dcero má
zanechej hulána
hulání si pryč odejdou
ty zůstaneš sama

Ach mámo mamičko
špatná vaše rada
já už mám šaty svázané
půjdu za váma

Hulání huláni
pěkné koně máte
já bych s vámi taky jela
kterého mně dáte

Žádného jiného
než toho vraného
pěkně bude osedlaný
sedneš si na něho

Když bylo po roce
vrátila se k matce
přinesla si huláňátko
v strakaté peřince

Ach mámo mamičko
pomozte nyníčko
bude vám moje děťátko
říkati babičko

Ach dcero, dcero má
špatná moje rada
nechť tobě nyní pomůže
s kým jsi radu brala

Ach bože přebože
co jsem já myslela
že jsem svou milou matičku
poslechnout nechtěla

Teď jsem osamělá
jako holubička
kterážto letí do světa
hledajíc samečka

Teď jsem osamělá
jako hruška v poli
když hrušky jsou očesány
ona smutně stojí

Teď jsem osamělá
jako kůl u cesty
teprva nyní poznávám
jaké mám neštěstí
AEFismiDFisHmiE7