Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718)
Z archy vypuštěný holoubku

Prstoklad
(klikni na značku)

[D]Z archy vypuště[G][A7]holoub[D]ku
vítán buď [A7]v pastýřovu chaloup[D]ku
Maria bez tr[G][A7]růžič[D]ko 
uvítej [A7]v jeslích spící kvíteč[D]ko

  Paprsku [A7]z hvězdy [D]moř[A7]ské
  kví[D]tečku [A7]z myrty [D]hoř[A7]ké
  ví[D]táme tě outlé dítě
  již vítáme [G][A7]robát[D]ko 
  ty malé [A7]nemluvňát[D]ko

Ač jsi z královského rodu syn
záclonky v oknech máš jen z pavučin
ložem tvým jsou jesle maličké
peřinkou jenom plénky chudičké.

  Vůl dechem svým tě zahřívá
  Josef s Marií zpívá:
  Vítáme tě outlé dítě
  již vítáme tě robátko 
  ty malé nemluvňátko


Vzhůru vy betlémští občané
jacípak jste to špatní dvořané
přišel k vám dnes posel nebeský
a vy ho vítáte tak nehezky

  Hospody nedáváte
  a nikdo nezpíváte:
  Vítáme tě outlé dítě
  již vítáme tě robátko 
  ty malé nemluvňátko

DGA7