Jarda Svoboda
Sáro

Prstoklad
(klikni na značku)

[Ami]Sáro, [Emi]Sáro, [F]v noci se mi [C]zdálo 
že [F]tři poslové [C]Boží k nám [F]přišli na o[G]běd 
[Ami]Sáro, [Emi]Sáro, jak [F]moc a nebo [C]málo 
mi [F]chybí abych [C]tvojí duši [F]mohl rozu[G]mět? 
  
Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu 
a pro všechnu lidskou pýchu 
má jen přezíravý smích 
A z prohraných válek se vojska domů vrací 
Však zbraně stále burácí 
a bitva zuří v nich 
  
Vévoda v zámku čeká na balkóně 
až přivedou mu koně 
a pak mává na pozdrav 
A srdcová dáma má v každé ruce růže 
Tak snadno poplést může 
sto urozených hlav 
  
Královnin šašek s pusou od povidel 
sbírá zbytky jídel 
a myslí na útěk 
A v podzemí skrytí slepí alchymisté 
už objevili jistě 
proti povinnosti lék 
  
Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit 
o tajemstvích noci 
ve tvých zahradách 
A já - potulný kejklíř, co svázali mu ruce 
teď hraju o tvé srdce 
a chci mít tě nadosah 
  
Sáro, Sáro, pomalu a líně 
s hlavou na tvém klíně chci se probouzet 
Sáro, Sáro, Sáro, rosa padá ráno 
a v poledne už možná bude jiný svět 

[F]Sáro, [C]Sáro, [F]vstávej, milá [C]Sáro! 
[F]Andělé k nám [Dmi]přišli na o[Cmaj7]běd
AmiEmiFCGDmiCmaj7