Gellner František
Radosti života

Prstoklad
(klikni na značku)

[G]Všichni mi lhali, [D7]všichni mi lhali,
[G]blázna si ze mne [Ami7]děla[D7]li.
[G]Přede mnou [G7]citem se [C]rozplýva[G]li,
[D7]za zády se mi vysmáli.[G][D7]

Žurnály, básníci, učenci lhali
po léta za nos mě vodíce,
muži mi lhali, a ženy mi lhaly.
Ženy, ty lhaly (mi) nejvíce.

Srdce mé stále po lásce prahne,
nikomu však již nevěřím.
Když někdo ke mně ruce své vztáhne,
ustoupím bojácně ke dveřím.

Řek bych, že všechno je ztraceno v žití,
žití je však tak záhadné!
Klidný jsem, mohu-li pivo své píti.
Hořící tabák nezchladne.

Touha má bloudí těkavě světem,
a já popíjím v úzkých zdech.
Co je mi po tom, budu-li dětem
cestou k domovu na posměch!

Propil jsem peníze, na dluh pít budu.
Šťasten, kdo propije boty své!
Zřím oknem krčmy ven v rozmoklou půdu.
Podzim se stromů listí rve. 
GD7Ami7G7C