Lennon John, McCartney Paul
Eleanor Rigby

Prstoklad
(klikni na značku)

	 [G]Ah, look at all the lonely [Hmi]people
	 [G]Ah, look at all the lonely [Hmi]people

[Hmi]Eleanor Rigby  
Picks up the rice in a church where a wedding has [G]been
Lives in a dream  
[Hmi]Waits at the window  
Wearing the face that she keeps in a jar by the [G]door
Who is it for

  [Hmi7]All the lonely [Hmi6]people
  Where [G]do they all come [Hmi]from
  [Hmi7]All the lonely [Hmi6]people
  Where [G]do they all be[Hmi]long
  
Father McKenzie
Writing the words of a sermon that no one will hear
No one comes near
Look at him working
Darning his socks in the night when there's nobody there
What does he care
  
  All the lonely people
  Where do they all come from
  All the lonely people
  Where do they all belong

	 Ah, look at all the lonely people
	 Ah, look at all the lonely people
  
Eleanor Rigby
Died in the church and was buried along with her name
Nobody came
Father McKenzie
Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave
No one was saved
  
  All the lonely people
  Where do they all come from
  All the lonely people
  Where do they all belong


Eleanor Rigby
(překlad Seraf Beran)

 Touhy těch osamělých lidí
 touhy těch osamělých lidí

Eleanor Rigby
svatební rýži sbírá na dlažbě kostelní 
ach kdo to ví
žije jak ve snu
připomíná nádobu kamennou u dveří 
ach jak tu žijí

  Lidé osamělí kam jdou a odkud jsou
  lidé osamělí zda znají touhu svou

Otec McKenzie
píše si svá kázání a pak má prázdný chrám
čte si je sám
v noci pak sedí
punčochy své zalátá a pak do rána bdí
ach jak tu žijí

  Lidé osamělí kam jdou a odkud jsou
  lidé osamělí snad znají touhu svou

 Touhy těch osamělých lidí
 touhy těch osamělých lidí

Eleanor Rigby
zemřela v chrámu pak pohřbena i s jménem svým
ach kdo to ví
Otec McKenzie
utírá hlínu si z rukou když od hrobu jde
sám bez naděje

  Lidé osamělí kam jdou a odkud jsou
  lidé osamělí zda znají touhu svou
GHmiHmi7Hmi6