MidiHráčekPřesnou editaci lze provádět v textovém okně: první část před číslem označuje název tónu (C, c, c', c'', cis''' atd., r2 je půlová mezera), číslo pak délku noty, resp. číslo kterým se rozdělí celá nota (např. C2 je půlová nota, C16 šestnáctinová, C4/3 (!!) tříčtvrová).