Nevické
- hrad ze 13. století nad řekou Už, střežící stezku z Karpat do Uher, pobořený za bojů Jiřího Rákóczyho asi v r. 1645, od té doby pustl, pokus o opravu Klubem československých turistů za první republiky.
Nevické