Goniometrické funkce pro výpočet úhlu pravostranného trojúhelníku ve stupních

Arctangens: výsledek: (poměr protilehlé a přilehlé odvěsny, výsledek je ve stupních)
Arccosinus: výsledek: (poměr přilehlé odvěsny a přepony)
Arcsinus: výsledek: (poměr protilehlé odvěsny a přepony)

Úhel převýšení na zeměkouli:

Poloměr koule (m)
Nadm. výška startu (m)
Nadm. výška cíle (m)
Vzdálenost cíle (m)
 
Výsledek (°)

Výpočet terrestrické refrakce na zeměkouli:

rozdíl výšek v m
délka v km
koeficient (4.91 v poledne, 10.64 při východu/západu Slunce)
tlak v milibar (=hPa) (průměrný 1013)
teplota °C (průměrná u nás 10)výsledná alitituda v úhlových stupních